Barškulių sodybos vidaus taisyklės

 • BARŠKULIŲ SODYBOS TAISYKLĖS

  VIDAUS TAISYKLĖS

  Atvykimas ir išvykimas

  Paros nuomos laikas yra nuo 14:00 val. iki sekančios dienos 12:00 val., nepriklausomai nuo to, kelintą valandą į sodybą atvažiuoja svečiai.

  Atvykę į sodybą, sumokėti pilną nuomos kainą, šeimininkas išrašo finansinės atskaitomybės dokumentus. Svečiams neišbuvus pilno nuomos laiko, mokestis už neišbūtą laiką negrąžinamas.

  Klientas (sodybos užsakovas) įsipareigoja: susipažinti su priešgaisrinėmis, saugaus elgesio bei vidaus tvarkos taisyklėmis ir pasirašyti bei supažindinti su juo kartu atvykusius asmenis.

  Indus, įrankius ir įrangą, kuriais naudojasi, palikti tvarkingus ir švarius.

  Nešiukšlinti sodybos teritorijoje.

  Atvykusius su augintiniais pasirūpinti aplinkos sutvarkymu.

  Prieš išvykstant iš sodybos, dalyvauti perduodant išsinuomotas patalpas bei materialines vertybes šeimininkui.

  Naudojimąsis pirtimi

  Atsakomybę už tinkamą naudojimąsi patalpomis, pirtimi (tinkamas karščio parinkimas ir pan.) prisiima Paslaugų gavėjas.

  Paslaugos teikėjas( „Barškulių“ sodyba )neatsako už klientams atsitikusius nelaimingus atsitikimus, sveikatos sutrikimus, daiktus.

  Naudojimąsis įranga ir inventoriumi

  Paslaugų gavėjas privalo:

  - užtikrinti tvarką savo reikmėms naudojamose patalpose;  įrankius bei įrangą išplauti, išvalyti ir sudėti į tam skirtas vietas;

  - naudojamas patalpas, įrankius bei įrangą naudoti tik pagal paskirtį;

  - tvarkingai naudotis elektros prietaisais, neleisti jais naudotis vaikams. Nepalikti be priežiūros įjungtų elektros prietaisų bei garso ar vaizdo įrangos;

  - naudojantis kaitlente, nepalikti jos be priežiūros, pasinaudojus išjungti iš rozetės;

  - sporto ir laisvalaikio praleidimo inventorių saugoti ir naudoti pagal paskirtį, pasinaudojus grąžinti į vietą.

  Triukšmo valdymas, viešosios rimties trikdymas

  Paslaugų gavėjas atsako  Lietuvos Respublikos administacinių teisių pažeidimo kodekso įstatymų numatyta tvarka. 

  ATSAKOMYBĖ

  Paslaugų gavėjas visiškai atlygina visus nuostolius, kuriuos patiria Paslaugų teikėjas dėl sodybos pastatų, patalpų, daiktų, sanitarinių bei inžinerinių įrenginių, prietaisų ir kitų objektų pablogėjimo, kurį sukėlė Paslaugų gavėjas arba jo užsakytų kitų paslaugų teikėjai.

  Kai, gavęs  Paslaugų teikėjo sutikimą, atitinkamų paslaugų teikimą organizuoja ar užsako pats Paslaugų gavėjas – už kitus paslaugų teikėjus bei save atsako jis pats ir privalo atlyginti visus nuostolius, kurie atsirado dėl šių jo užsakytų paslaugų teikimo.

  Svečių atsakomybė:

  -   elgtis taip, kad nesudarytų pavojaus savo ir kitų svečių sveikatai ir gyvybei;
  -        svečiai, atsivežę savo maistą, patys atsako už jo kokybę, šviežumą ir saugumą sveikatai;
  -         svečiai visiškai ir pilnai atsako už sugadintą ar sunaikintą sodyboje ir jos teritorijoje esantį kilnojamą ir nekilnojamą turtą ( už padarytą žalą klientas atsako LR įstatymais nustatyta tvarka);

  -         jei nuostoliai sodyboje atsirado dėl nepilnamečių veiksmų, už juos atlyginti privalo vaikų tėvai ar globėjai;

  -         klientui ar jo vaikams susižalojus pačiam dėl savo ar drauge esančių svečių veiksmų, ar sužalojus savo turtą dėl savo neatsargumo, pačiam pažeidžiant saugaus poilsio ir sporto sąlygas, sodybos šeimininkai už tai neatsako;

  -         už sodyboje muzikos sukeltą triukšmą po vidurnakčio atsako pagrindinis grupės svečių užsakovas (paslaugos užsakovas);

  -        svečiui ar jo vaikams susižalojus pačiam arba sužalojus savo turtą dėl savo kaltės, pažeidžiant saugaus elgesio, priešgaisrines ir vidaus tvarkos taisykles, paslaugos teikėjas už tai neatsako; 
  -         už sodyboje esančių svečių supažindinimą su šiomis taisyklėmis atsakingas kaimo turizmo paslaugas užsakantis asmuo ( svečių grupės atsakingas asmuo – pagrindinis užsakovas) ;
  -         už kitus galimus nelaimingus atsitikimus, galinčius įvykti sodybos namų viduje, laiptinėje,pirtyje, kieme, kubile, vaikų žaidimo aikštelėje, sporto aikštelėje, maudantis ežere ar upėje, baidarių žygyje, važinėjant su dviračiais ir kitose vietose  yra atsakingi patys poilsiautojai;
  -         už nelaimingus atsitikimus ir jų pasekmes, įvykusius dėl alkoholio ar narkotinių medžiagų vartojimo, atsako pats svečias;

  -         tėvai ar nepilnamečių vaikų globėjai (prižiūrintys asmenys) privalo užtikrinti vaikų saugumą: prižiūrėti mažuosius žaidžiančius smėlio dėžėje, šokinėjant ant batuto, laipiojant žaidimų namelyje, mėtant ar spardant kamuolįbei užsiimant kita veikla.

  Šeimininkų atsakomybė:

  -         už teikiamų paslaugų kokybę atsako sodybos šeimininkai ar jų įgaliotas asmuo pagal LR kaimo turizmo įstatymą.

  -     Paslaugos teikėjas („Barškulių“ sodyba) neatsako už klientams atsitikusius nelaimingus atsitikimus, sveikatos sutrikimus, pamestus ar paliktus daiktus.

  Draudžiama:

  - rūkyti patalpose (tam yra skirtos vietos rūkymui);

  - šiukšlinti sodybos teritorijoje: mėtyti tarą ar maisto atliekas;

  - gadinti sodybos turtą;

  - maudytis apsvaigus nuo alkoholio;

  - vartoti narkotines medžiagas;

  - leisti maudytis vieniems vaikams ir nepilnamečiams;

  - trikdyti aplinkinių ramybę.

  PRIEŠGAISRINĖS SAUGOS REIKALAVIMŲ ATMINTINĖ

  Gerbiamieji svečiai!

  Prašome laikytis priešgaisrinės saugos taisyklių:

  Draudžiama:

  -         rūkyti visose patalpose,

  -         mėtyti cigaretes ir nuorūkas į ne tam skirtus indus,

  -         kurti bet kokio pobūdžio ugnį ne tam skirtose vietose,

  -         leisti vaikams kūrenti laužą ar kitaip žaisti su ugnimi,

  -         palikti ugnį be priežiūros, pasitraukiant nuo laužo – būtina jį užgesinti,

  -         sėdėti ir/ar laipioti ant balkono tvorelės.

  Nesineškite į kambarį ir jame nelaikykite medžiagų, galinčių sukelti gaisrą.

  Pasistenkite gerai įsiminti vietas, pro kurias galima išeiti.

  Įsiminkite gesintuvo laikymo vietą. Gesintuvas padėtas po laiptais,prie lauko durų. Pirmosios pagalbos medicinos vaistinėlė šalia gesintuvo.

  Kilus gaisrui namelyje:

  -nedelsdami praneškite apie jį ugniagesiams telefono ryšio numeriu 112;

  - jeigu degimo židinio negalite nuslopinti savo jėgomis, išeikite iš kambario ir uždarykite duris, jų nerakindami;

  - būtinai praneškite apie gaisrą  šeimininkams;

  - pasitraukite iš pavojingos zonos ir veikite pagal šeimininkų arba ugniagesių nurodymus.

  Šios taisyklės sukurtos tam, kad užtikrintumėme tvarką, norėdami maksimaliai apsaugoti Jus ir siekdami išvengti nemalonių nesusipratimų ir skaudžių pasekmių.

  Gražių akimirkų ir gero poilsio mūsų sodyboje.

   

© 2014 Barškulių sodyba